Egen import - Levering 2-3 dage - Gratis levering over 1500,- til DK - 14 dages fuld returret - Egen butik

Great Greenland

Garvning, konservering af skind, er et gammelt håndværk som har foregået i tusinder af år. Hos Great Greenland er mange delprocesser i garvningen automatiseret gennem investeringer i maskiner og tekniske anlæg, men processen kræver stadig manuelt arbejde og håndtering. Selve garveprocessen har til formål at tilvejebringe et konserveret skind men samtidig skal det udseende og den karakter som skindet har fået fra naturen hånd bibeholdes. Derfor anvender Great Greenland de seneste garvemetoder ved bearbejdningen af sælskindet.

Naturens renhed og dyrenes frie færden sætter genklang i vores pels- og gaverihus. Vores miljørigtige og bæredygtige råvarer bliver nænsomt behandlet af den nyeste garveteknik og det kan ses og føles i det færdige pelsprodukt. Great Greenlands garveri er et meget moderne anlæg der er opbygget som et lukket system. Det vil sige, at der ikke bliver udledt spildevand som kan forurene naturen omkring os.

Vi er verdens førende indenfor sælskindsbehandling. Kvaliteten mærkes i vores bløde sælskinds-pelse, tasker og fodtøj. Sælskind som er fremstillet med en stor håndværkskunnen er perfekt til anvendelse indenfor pels og tilbehørsindustrien, ligeledes er skindene også anvendelige i møbelindustrien.

Sæljagt

At opleve en sælfangst

Efter et par timers spejdende og venten, ståenden i sin jolle og med en skydeklar remington Kaliber 223, skyder fangeren, Hans Nielsen et af havets pattedyr. Sælen bliver aflivet på få sekunder, fangeren har stor respekt for alt dyreliv i den barske, men dog smukke arktiske natur. Han taler sagte til den livløse sæl, imens han hiver den op i sin jolle.

Hans forfædre gav byttedyret vand i munden, så det ikke tørstede på den lange rejse til åndernes land. Hans Nielsens forfædre troede på liv efter døden, og at alt havde en sjæl, både planterne, menneskerne og dyrene, og dette skulle respekteres. Fangerne lever stadig på forfædrenes smukke og uberørte land, men har tabt mange af deres fangerritualer. Hans Nielsen takker dog stadig sit byttedyr for dets kød og skind. Sagte taler han til sælen,” Tak for jeres kærkomne kød og for jeres varme skind, tak for i er rejst her til, for at vi kan blive mætte af jeres dejlige kød, og bruge jeres gode skind til beklædning. Jeg ønsker dig en god rejse kære sæl”. Han lægger efterfølgende sælen forsigtigt i bunden af jollen. Nu kan han vende hjem til sin familie i bygden. Sælkødet bliver til aftensmad og skindet kan han sælge til Great Greenland.

De smukkeste sælpelse stammer fra sæler der udelukkende lever i Nordatlanten. Både grønlandssælen og ringsælen er tilpasset levevilkårene i det kolde hav.

Den plettede pels på grønlandssælen har en bundfarve der spænder fra hvid til lys-grå på undersiden, og på ryggen er den mørkegrå. Grønlandssælen bliver også kaldt silkesæl, da den har en meget flot glans i dækhårene, og hvis man stryger hånden med hårene er det meget glat og lækkert at røre ved, lige som silke. Den kan blive op til halvanden meter lang og veje op til 100 kilo. Grønlandssælen overvintrer ikke i vandene omkring Grønland, om efteråret svømmer den med den sydliggående havstrøm, derfor kan der kun handles skind fra grønlandssælen halvdelen af året.

Ringsælen bliver i havene omkring Grønland hele året, og overvintrer i det barske arktiske hav. Den har en mere ensartet bundfarve sammenlignet med grønlandssælen, og har en unik mørkegrå/brun pels med ringformede pletter. Ringsælen måler op til 1,6 meter og vejer 110 kg.


Ring- og grønlandssælen udgør over 95% af indhandlingens størrelse, mens de øvrige sælarter kun indhandles i meget beskedne mængder.

I Grønland yder Naturinstituttet, Grønlands Hjemmestyres center for naturforskning, biologisk rådgivning omkring jagt og fiskeri. Se www.natur.gl for et overblik af de respektive sælarter - herunder bestandsstatus og -udvikling.

Grønlandssælen udgør den antalsmæssige mest betydningsfulde sælart. Populationen estimeres til ca. 6.mio. stk.

Grønlandssælen lever i områder med pakis eller flydende is i Nordatlanten. Den føder sine unger på isen i Hvidehavet, i Grønlandshavet ved Jan Mayen og ved Newfoundland i februar eller marts. Efter at have overstået fældningen spreder den sig ud over hele Nordatlanten. I løbet af sommeren og efteråret ankommer den i stort antal til den grønlandske vestkyst. Sent på efteråret starter den sin rejse tilbage til ynglepladserne. Der er dog nogle unge sæler, som overvintrer langs grønlandske kyster.

Som ung sæl har grønlandssælen blålige og sorte pletter. Som ældre vokser pletterne sammen og tager form som en harpe, saddel eller et par bukser. I pelsindustrien betegnes en ældre grønlandssæl en buksesæl.

 

Ringsælen - eller netsiden, som den også kaldes - er den vigtigste sæl for inuit, da det er den eneste sæl, som overvintrer og føder sine unger omkring Grønland. Det er den mest udbredte sæl i det arktiske område, da den primært lever i isfyldte farvande. Ringsælen er tilpasset det barske arktiske klima, idet den formår at holde sine åndehuller åbne selv gennem svær vinteris.

Sælen har navn efter de karakteristiske aftegninger på dens skind; ringe, som kan minde om et net. I pelsbranchen inddeles ringsæler i kort- og langhårede skind.

Populationen af ringsæler estimeres til at udgøre ca. 1,2 mio.stk.


Farvede skind

Great Greenland A/S introducerer hvert år nye farver i sin pelskollektion.
De ny pelsfarver er trendsættende og indfarves alt efter mode og efterspørgsel.

Herunder en oversigt over farver, som Great Greenland A/S fremstiller:
- Naturel
- Grafit, Camel, Golden brown, Brun 05, Tobacco, Asfalt, Sort
- Mosgrøn, Military green, Kiwi
- Ice blue, Demin, Blå 98, Marineblå
- Rød 98, Ildrød, Autumn red
- Orange, Cherry

Andre farver efter ønske.
Skindets reelle farver kan afvige fra farverne på skærmen.

Indhandling af sælskind

 

Great Greenland A/S har indhandlingspligt i henhold til en aftale med det Grønlandske selvstyre. Indhandlingen foregår mere end 45 indhandlingssteder langs kysterne i hele Grønland. I Vestgrønland og Østgrønland er kyststrækningen over 3.000 kilometer, her kan fangerne indhandle deres sælskind til Great Greenland. Udover Great Greenlands indhandlings og opsamlingssteder i Upernavik og Tasiilaq er der indgået samarbejde med selvstændige sælskindshandlende.

Great Greenland A/S har også indgået aftale om indhandling og kvalitetskontrol med den grønlandske fiskeri og fangerforening KNAPK.
Indhandlingsstederne tager imod skindet og her bliver der foretaget en kvalitetsvurdering af skindet. Great Greenlands indhandlingsafdelinger servicerer disse indhandlingssteder, og har alt administration der vedrører dette. Det kan bl.a. være at afregne fangerne for deres skind, beregne og indberetning af skat for ca. 2.200 fangere der er tilknyttet, dette gør at Great Greenland er en stor arbejdsplads i det grønlandske samfund.

Afhængig af årstiden transporteres de indhandlede skind med skib eller fly til garveriet i Qaqortoq. Great Greenland indhandler derudover rensdyr skind, moskusokse skind og isbjørneskind, dette er afhængig af årstiden og bliver derfor indhandlet i et mindre antal.